m1studio
Cập nhật tiến độ công trình Bệnh viện ĐK Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức
Thứ Sáu, 22/11/2019 14:01

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

Đã hoàn tất công tác xây dựng

Chuẩn bị cho kế hoạch lắp đặt máy móc, trang thiết bị.

Cùng cập nhật một số hình ảnh của Công trình Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức:m1studio

Toàn cảnh công trình Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

m1studio

Hệ thống giao thống nội bộ đã hoàn thành

m1studio

Hệ thống chỉ dẫn nội bộ ngoài công trình cũng đã hoàn thiệnTin tức liên quan